خاک رنگبر

خاک رنگبر

خاک رنگبر

خاک رنگبر

خاک رنگبر ماده ای است معدنی از دسته رس ها یا شبه رس ها و از کانی های متورم شونده تشکیل شده است، که عموما حاوی مونتموریلونیت و به مقدار کم بیدلیت هستند. به همین دلیل، منظور از خاک رنگبر، رسی است که ۸۵-۹۰ درصد کانی مونتموریلونیت داشته باشد .
نام تجاری آن بنتونیت است که در صنایع تصفیه روغنهای خوراکی و صنعتی به کار می رود . و مواد زائد و مضر و رنگهای روغنهای مذکور را جذب می نماید.این شرکت انواع مختلف خاک رنگ بر که از خانواده مونت موریلونیت است را بصورت اکتیو و معمولی در کدهای مختلف برای انواع روغنها برای کارخانه هائی که با اسید یا بدون اسید کار می کنند تولید می نماید.

خاك رنگبر ويژه توليد و فراوري محصول وازلين گريد

خاك رنگبر ويژه توليد و فراوري محصول پارافين جامد

خاك رنگبر ويژه توليد و فراوري محصول پارافين مايع

خاك رنگبر چندگانه

دسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری پست